Beca 2019 per a un projecte compromès amb la cura de les persones

La beca d'enguany serà destinada a impulsar un projecte innovador de cura de les persones, per millorar l’atenció global del pacient amb problemes de salut tenint en compte l’atenció psicosocial i emocional tant de l’afectat com del seu entorn. Descarrega les bases de convocatòria (PDF 300Kb)

El jurat concedirà un únic premi dotat amb 20.000 €.
Els projectes els han de presentar una institució sanitària, una associació de pacients o familiars, un col·legi professional, una facultat de salut, un centre sanitari o associacions de voluntariat i d'emprenedoria que promoguin iniciatives que tinguin per objectiu la cura de les persones.
El projecte ha de tenir:
- vocació de servei públic, ha de revertir en la societat i ha de ser replicable.
- ha de tenir garantida la viabilitat i continuïtat en el temps.
- ha de comptar amb avals professionals.
- ha de prioritzar el treball en xarxa, ha d'estar arrelat a la comunitat;
- ha de ser viable econòmicament;
- i s'ha de poder avaluar el seu impacte
Els projectes presentats han de deixar constància de si estan rebent ajudes d’altres entitats. S’exigeix total transparència respecte al finançament públic o privat.

Tots els participants hauran de presentar el document d’inscripció en format pdf.
Cada persona sol·licitant només pot presentar un projecte públic a aquesta convocatòria

Del 3 de març̧ al 22 d’abril del 2019:

Presentació de candidatures.

Del 23 d’abril al 31 de maig del 2019:

Seleccionarà els finalistes.

Juny del 2019.

el guanyador es donarà a conèixer en un acte al Palau Macaya de Barcelona.

Una vegada acabat el termini de presentació dels projectes, s’avaluaran totes les propostes enviades per determinar-ne la qualitat, tenint en compte els criteris de valoració següents:
Criteri Definició Punts
Innovació

Una proposta és innovadora si resol un problema d’una manera nova i creativa.

3
Impacte

Impacte de l’acció directa sobre la persona i la població.

3
Viabilitat i sostenibilitat econòmica

Un projecte és sostenible si els seus objectius i impactes positius poden perdurar en el temps. La beca ha de servir per engegar el projecte o bé una fase d'un projecte

2
Partenariat

Coordinació entre dues entitats diferents

2
Total 10

El Comitè Organitzador, format per membres del diari ARA i de la Fundació Bancària La Caixa, és l’últim responsable del bon desenvolupament de la convocatòria.

El Comitè Organitzador de la beca es reserva el dret d'aplicar qualsevol canvi en aquestes bases que ajudi a millorar la consecució dels objectius del present programa.

El Comitè Organitzador de la beca es reserva el dret de modificar, ampliar, reduir, suspendre o cancel·lar la convocatòria sense previ avís per qualsevol raó no imputable a l’organització, especialment per causa de força major.

El Comitè Organitzador de la beca es reserva el dret d'anul·lar o cancel·lar la totalitat o una part del concurs en cas de detectar frau o incompliment de les normes. En aquest cas, es reserva el dret de no concedir la beca als participants que no s'ajustin al marc legal vigent. Una acció fraudulenta desqualificarà immediatament la persona que la cometi i el seu equip.

El Comitè Organitzador de la beca decidirà sobre els casos imprevistos que es poden presentar i que no s'hagin previst en aquestes bases.