Beca 2021

Cura de les Persones

La beca d’enguany premia un projecte innovador per a la cura de les persones, per millorar l’atenció global del pacient amb problemes de salut tenint en compte l’atenció psicosocial i emocional tant a l’afectat com al seu entorn. Enguany, la beca se centra en pal·liar les seqüeles físiques i psicològiques del covid, tant des del punt de vista assistencial com mèdic. Estrès, angoixa, ansietat, depressió, insomni o incertesa són alguns dels efectes indirectes més freqüents en la població. Els directes són pèrdua de capacitat respiratòria, pèrdua de musculatura, dificultats per realitzar moviments, per tornar a caminar, menjar o comunicar-se així com seqüeles en el sistema nerviós central, renals o cardiovasculars. Descarrega les bases de convocatòria (PDF 300Kb)

El jurat concedirà un únic premi dotat amb 20.000 €.
Els projectes els ha de presentar una institució mèdica, una associació de pacients o familiars, un col·legi professional, una facultat de salut, un centre sanitari, associacions de voluntariat o emprenedoria que promoguin un projecte que tingui com a objectiu la cura de les persones.
El projecte ha de tenir:
- Vocació de servei públic, ha de revertir en la societat i ha de ser replicable.
- Ha de tenir garantida viabilitat i continuïtat en el temps.
- Ha de comptar amb avals professionals.
- Ha de prioritzar el treball en xarxa, ha d’estar arrelat a la comunitat.
- Ha de ser viable econòmicament.
- El seu impacte ha de poder avaluar-se

Els projectes presentats en la convocatòria Beca Carles Capdevila per a la Cura de les Persones 2021 han de ser inèdits i no s’han d’haver presentat ni es poden presentar en cap altre procés de selecció o premi.

Els projectes presentats han de deixar constància de si estan rebent ajudes d’altres entitats. S’exigeix total transparència respecte de finançament públic o privat.

S’obrirà un formulari a la web Ara.cat per acceptar propostes dels lectors de l’ARA.
Tots els participants hauran de presentar el document d’inscripció en format pdf.
La proclamació del guanyador es farà en un acte públic el mes d'octubre, en una data que encara s’ha de determinar.
Cada persona sol·licitant només pot presentar un projecte a aquesta convocatòria.

Del 10 de juny al 10 de setembre del 2021:

Presentació de candidatures.

De l’11 al 30 de setembre del 2021:

El jurat selecciona els finalistes.

Octubre del 2021:

El guanyador es donarà a conèixer en un acte.

Una vegada acabat el termini de presentació dels projectes s’avaluaran totes les propostes enviades per determinar-ne la qualitat, tenint en compte els criteris de valoració següents:
Criteri Definició Punts
Innovació

Una proposta és innovadora si resol un problema d’una manera nova i creativa..

3
Impacte

Impacte de l’acció directa sobre la persona i la població.

3
Viabilitat i sostenibilitat econòmica

Un projecte és sostenible si els seus objectius i impactes positius poden perdurar en el temps. La beca ha de servir per engegar el projecte o bé una fase d’un projecte.

2
Parteneriat

Coordinació entre dues entitats diferents.

2
Total 10

El comitè organitzador, format per membres del diari ARA i de la Fundació Bancària La Caixa, és l’últim responsable del bon desenvolupament de la convocatòria.

El comitè organitzador de la beca es reserva el dret d’aplicar qualsevol canvi en aquestes bases que ajudi a millorar la consecució dels objectius del programa.

El comitè organitzador de la beca es reserva el dret de modificar, ampliar, reduir, suspendre o cancel·lar la convocatòria sense previ avís per qualsevol raó no imputable a l’organització, sobretot per causa de força major.

El comitè organitzador de la beca es reserva el dret d’anul·lar o de cancel·lar la totalitat o una part del concurs en cas de detectar frau o incompliment de les normes. En aquest cas es reserva el dret de no concedir la beca als participants fraudulents. Una acció fraudulenta desqualificarà immediatament la persona que la cometi i el seu equip.

El comitè organitzador de la beca decidirà sobre els casos imprevistos que es puguin presentar i que no s’hagin previst en aquestes bases.