Beca 2018 per a projectes educatius

La beca d'enguany, sota el nom "Beques Carles Capdevila. Innovar per educar", serà destinada a impulsar el desenvolupament d'un projecte que estableixi un mètode o model innovador per millorar la capacitat formativa i participativa de l'alumne. Descarrega les bases de convocatòria (PDF 300Kb)

El jurat concedirà un únic premi, dotat amb 20.000 €, que servirà per posar en marxa el projecte que s’hagi demostrat econòmicament viable.
Moltes iniciatives de docents i emprenedors educatius tenen dificultats per néixer, créixer i materialitzar-se. Des de l’ARA i la Fundació Bancària “la Caixa” volem donar suport a aquests projectes que podrien ser una palanca de canvi per a altres centres educatius.
Així doncs, la finalitat d’aquesta beca és fomentar l’esperit emprenedor i innovador en el sector pedagògic i ajudar a engegar un projecte innovador orientat a la millora educativa.
La beca s’adreça a professionals en actiu de l’àmbit educatiu vinculats a la docència, la pedagogia, l’educació social o la psicologia de centres educatius d’escola bressol, primària, secundària o batxillerat, que hauran d’acreditar experiència en l’àmbit de la docència.
En quedaran exclosos centres universitaris i escoles de negocis.
Catalunya, les Balears i el País Valencià.

La proposta premiada se sotmetrà a un pla de seguiment per part dels donants de la beca:

 • Desenvolupar-se en un centre educatiu d’escola bressol, de primària, de secundària o de batxillerat.
 • Queden expressament exclosos els projectes que es desenvolupin en centres universitaris i escoles de negocis.
 • Dur-se a terme íntegrament durant el curs escolar 2018-2019.
 • Desenvolupar-se en els àmbits territorials de Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears.
 • Incorporar aspectes innovadors.
 • Incloure una dinàmica activa i bilateral professorat - alumnat.
 • Ser liderats per les persones sol·licitants.
 • Incorporar una metodologia replicable i/o escalable per afavorir la seva reproducció i transferència.
 • Incorporar un mètode o model per millorar la capacitat formativa i participativa de l’alumnat.
 • Ser propostes inèdites. Les propostes que es presentin a aquesta beca no poden haver estat premiades anteriorment en cap altra convocatòria.

La proposta premiada se sotmetrà a un pla de seguiment per part dels donants de la beca:

1. Verificació de fites cada tres mesos

2. Control de despeses

3. Informe de seguiment mensual de l'evolució del projecte

El jurat seleccionarà els millors projectes tenint en compte la innovació, el caràcter pràctic, la sostenibilitat econòmica i el grau de participació entre alumne i professor que tinguin.
Criteri Definició Punts
Innovació

En relació a la innovació de les propostes, es valorarà:

 • Incorporar metodologies innovadores
 • Aportar millores en relació amb altres iniciatives existents en el mateix àmbit temàtic i explicar-ne els factors diferencials
 • Presentar característiques diferencials respecte altres propostes ja existents en el territori
 • Aportar solucions a una nova realitat o necessitat detectada
3
Replicabilitat

En relació a la replicabilitat i l’escalabilitat de les propostes, es valorarà:

 • Facilitar-ne la implementació en un centre educatiu durant un curs acadèmic
 • Presentar un pla de treball coherent i ben estructurat incorporant especialment:
  • Metodologia adequada al conjunt de la proposta
  • Objectius correctament definits
  • Pla d’execució ben estructurat en el qual s’incorporin resultats i/o fites temporals de control
3
Sostenibilitat

En relació a la sostenibilitat de les propostes, i tenint en compte que l’objectiu de la beca és facilitar la posada en marxa de la proposta, es valorarà:

 • Disposar d’aliances amb altres agents del territori que facilitin el manteniment de la proposta
 • Disposar de vies de finançament pròpies i alienes per a la continuïtat del projecte
 • Generar impactes positius a mitjà i/o llarg termini
2
Cocreació

En relació a la cocreació professorat-alumnat, es valorarà:

 • Incorporar un procés de creació de caràcter bidireccional entre el professorat i l’alumnat, facilitant la seva integració a nivell curricular
 • Facilitar el rol actiu de tots els agents de la comunitat educativa
 • Potenciar la capacitat de decisió i participació activa de l’alumnat en les diferents fases
2
Total 10
Del 4 de març al 30 d’abril del 2018:

Presentació de candidatures.

De l’1 al 31 de maig del 2018, el jurat:

Seleccionarà els finalistes.

Finals de juny del 2018.

El guanyador es donarà a conèixer en un acte.