Cuidar és una activitat
humana que va més
enllà de la malaltia.

20.000€ per a un projecte compromès amb la cura de les persones.

Sol·licitar